top of page

Kino Mobile

05.10.2020 (E Hënë , Понеделник)
Gostivar, Гостивар- 18:00h

06.10.2020 (E Martë, Вторник)
Kërçovë, Kicevo - 18:00h

07.10.2020 (E Mërkurë, Среда)
Dibër, Дебар - 18:00h

 

1.LITTLE GANGSTER

I sinhronizuar në gjuhën shiqpe dhe maqedone, për fëmijë të moshës nga 6 deri më 14 vjet (mosha ideale nga 8 deri 14 vjet)

Синхронизиран на македонски и албански јазик, за деца од 6 до 14 години (идеална возраст од 8 до 14 години)

2. PHANTOM BOY

I sinhronizuar në gjuhën maqedone dhe shqipe, për fëmijë nga mosha 4 deri më 10 vjet.

Синхронизиран на македонски и албански јазик, за деца од 4 до 10 години

3. The Incredible Story of the Giant Pear

Filmi është i paraparë për publik nga 4 deri më 14 vjet.

Филмот е наменет за публика од 4 до 14 години.

travelling cinema.jpg
bottom of page